TOEZICHTKADER PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING

NORMA is een online tool waarmee je een toezichtkader kunt creëren voor jouw organisatie over privacy en gegevensbescherming vanuit de AVG en/of de Wet politiegegevens (Wpg). Je kunt het toezichtkader ook gebruiken als volwassenheidsscan voor jouw organisatie.

Met NORMA breng je in beeld hoe jouw organisatie ervoor staat wat betreft privacy en gegevensbescherming. Het toezichtkader wordt gevisualiseerd in een dashboard. Het dashboard ondersteunt en bekrachtigt je verhaal bijvoorbeeld richting management. In één oogopslag kun je iedere relevante stakeholder informeren over de voortgang, en hoe invulling wordt gegeven aan de uitvoering van privacy en gegevensbescherming.
Klik hier voor meer informatie over NORMA.